Wrzesień 1939
Data Temat
2016-07-21 19:35 St. uł. Władysław Karpiński - 7 D.A.K ?
2013-09-23 20:43 Szarża 17 pu na czołgi
2013-09-14 13:21 Niemieckie słownictwo artyleyjskie
2013-08-07 20:30 Bzura 1939 - gra
2013-04-27 20:22 Działonowi III baterii
2013-01-07 15:05 Stanowisko armaty
2012-07-26 17:57 Radzewo
2012-06-18 19:25 Załoga z Westerplatte
2012-04-17 13:40 Sztandar 7 D.A.K. - wrześniowe losy
2012-01-12 10:39 Zestawienie pokrycia należności materiałowych taborów 1939
2011-12-23 14:45 Artylerzysta
2011-10-16 09:09 Polska w przededniu września '39 i po nim
2011-10-13 13:57 Informacje o Artylerii
2011-03-19 18:35 Informacje z książeczki wojskowej
2011-02-25 20:35 Plan mobilizacyjny "W" i Ośrodki Zapasowe
2011-02-05 17:21 Artyleria Motorowa, a DAK
2011-02-03 08:48 KOP a 7 DAK
2010-05-01 17:21 Identyfikacja
2010-01-12 09:34 Działania 7DAK w Kampanii Wrześnioewj.
2010-01-11 19:40 Zdjęcia DAK
2009-09-09 13:23 Harrison Forman zdjęcia z 39'
2008-12-08 15:08 Oficerowie z DAK w Katyniu
2008-10-01 11:16 Ciekawe